preloader

Site Plan

Pika House Site Plan

Ground Floor Plan

Piks House Ground Floor Plan

2nd Floor Plan

Pika House 2nd Floor Plan

3rd Floor Plan

Pika House 3rd Floor Plan

4th Floor Plan

Pika House 4th Floor Plan

5th Floor Plan

Pika House 5th Floor Plan

Section Looking West

Pika House Section

North Elevation

Pika House Elevation