Basement Plan

East Village Townhouse Basement Plan

Ground Floor Plan

East Village Townhouse Ground Floor Plan

2nd Floor Plan

East Village Townhouse 2nd Floor Plan

3rd Floor Plan

East Village Townhouse 3rd Floor Plan